home

In een samenleving die snakt naar een nieuw soort bewustzijn voor de aarde en voor elkaar, spelen de verbeeldingskracht en schoonheid van de kunsten een cruciale rol. De kunsten en de muziek snijden door de tijdsgewrichten en beperkende ruimte van ons denken heen en werken daarmee door in het bewustzijn van de wereld. In de verbeelding kunnen we leren de ziel der dingen te doorgronden, waardoor diepere waarden en emoties richting kunnen geven aan ons handelen.

Het verstoorde ecologische evenwicht van de aarde en mondiale onrust in de wereld van vandaag, stellen mij voor persoonlijke en existentiële vragen. Binnen de muziek vind ik een diepere betekenis van de vragen waarmee ik leef. Daarmee kan ik gevoelens van machteloosheid, angst en stress steeds beter en vaker omzetten naar een geduldige, liefdevolle en strijdvaardige grondhouding, vanuit het vertrouwen dat in de symptomen van vandaag de onvermijdelijke metamorfose naar een innerlijk bewustere en gelijkwaardige wereld verborgen zit.

Vanuit mijn overtuiging dat muziek en kunst een cruciale rol spelen in die innerlijke – en wereldlijke metamorfose schep ik als dirigent, componist, coach en workshopleider kleine en grote muziek- en kunstprojecten. Ik ben op zoek naar empathie, op zoek naar de elementaire kant van de dingen, op zoek naar een gezamenlijk bewustzijn.

————-

One should not be satisfied
with his time.
But not because it is no longer
the good, past, old,
But because it is not yet the
better, prospective, new.

Arnold Schönberg, 1911