Ave Maria

SATB a capella

Dit werk werd o.a. uitgevoerd door het Haarlems Studentenkoor, het koor van de docent muziek opleiding van het Koninklijk Conservatorium Den Haag en Kamerkoor JIP.
De jury van de Kunstbalie compositiewedstrijd ‘Ook jouw stem telt’ beloonde het werk met de ‘Fontys stimuleringsprijs’.

Wees gegroet Maria, vol van genade.
De Heer is met U.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen.
En gezegend is Jezus, de Vrucht van Uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.