Vrije Hogeschool – Coaching

Coach / mentor

Sinds 2014 ben ik op de Vrije Hogeschool betrokken als coach / mentor. 

Al hebben we geen idee hoe de wereld er over 20 jaar uitziet, we kunnen er wel van uitgaan dat het niet alleen aankomt op onze creatieve en ondernemende vaardigheden, maar ook op onze empathie. Om een koers te kunnen bepalen zal de jonge mens in gesprek moeten gaan over zijn of haar doel, bestemming, en over de route daar naartoe. Een goede keuze voor studie en loopbaan komt voort uit een brede oriëntatie op het leven. Wie ben ik en wat kan ik mijn medemens, mezelf en de wereld bieden? Wat vraagt de wereld van mij? Voor deze vragen kunnen bij de Vrije Hogeschool terecht.

De Vrije Hogeschool is een Liberal Arts tussenjaar voor jonge mensen met tijdseigen vragen gericht op het ontwikkelen van verantwoord leiderschap. De Vrije Hogeschool zet zich in voor een positieve ontwikkeling van jonge mensen, in hun ambities en dromen. Van studenten wordt verwacht dat ze het vermogen ontwikkelen om hun ideeën ook succesvol in de praktijk te brengen. In hun studie en in het leven. Studenten leren creatief, ambitieus en overtuigend te zijn in een programma waarin kunst, wetenschap en sociale ontwikkeling samen komen.

Met studenten denken we na over:

  • Wie ben ik, hoe leer ik mijzelf kennen en wat zijn mijn talenten en tekorten?
  • Hoe verhoud ik mij tot de ander? Wil ik mij verhouden tot de ander – ook tot de verre ander?
  • Wat is liefde? Wat is empathie? Waarom zou ik me daarin willen verdiepen?
  • Hoe kom ik ‘thuis’ in deze complexe wereld van informatie en meningen, overmaat en onvoorspelbaarheid?
  • Wat is mijn rol in deze samenleving?
  • Moet ik verantwoordelijk zijn? Zo ja, hoe moet ik mijn verantwoordelijkheid nemen?
  • Hoe ontwikkel ik overtuigingskracht in de wereld en leer ik te vertrouwen op mijn eigen zeggingskracht?

In de wekelijkse coaching wordt gereflecteerd op het proces dat de studenten doormaken in de lessen, met als achterliggende focus de uiteindelijke studiekeuze en het daartoe in te richten studiekeuze proces. Onderdelen als: portfolio gesprekken, de eigen biografie, Ted Talks, kunst performances, een persoonlijk manifest en eigen ondernemingen vormen het materiaal waarmee de coach de student helpt richting studiekeuze.

In de coaching / levenskunst gaat het niet zo zeer om het graven in het ‘zelf’ als wel om het vorm geven en het besturen van het ‘zelf’ en dat in een sociale en maatschappelijke context. Wilhelm Schmid omschrijft zijn filosofie van de levenskunst zo: ‘Onder levenskunst wordt fundamenteel de mogelijkheid en de inspanning begrepen om op reflecteerde wijze het eigen leven te voeren en het niet onbewust, eenvoudigweg zomaar voorbij te laten gaan.’

Hieronder een filmverslag van één van de reizen die onderdeel zijn van het Tussenjaar Liberal Arts op de Vrije Hogeschool.