JIP2 – Oorlog en Vrede

Conductor

Kamerkoor JIP, dat in 2013 werd opgericht door mijn broer Jonathan en mijzelf, organiseert twee keer per jaar projecten rond een maatschappelijk thema. De deelnemers zijn jongvolwassenen met een brede maatschappelijke betrokkenheid. Met onze projecten willen we deelnemers en publiek uitdagen door vragen op te roepen zonder zelf met kant-en-klare, moralistische antwoorden te komen. De deelnemers doorgaan tijdens de projecten niet alleen op het gebied van de zang, maar ook op thematisch gebied een ‘belevingstraject’. Vanuit deze identiteit en visie maakt JIP geregeld uitstapjes door interdisciplinaire samenwerkingen aan te gaan en workshops en zangdagen te verzorgen.

JIP2 | Oorlog en Vrede | lente 2014
We zongen een bijzondere mix van ontroerende, gekke en unieke muziek rondom het thema oorlog en vrede. We speelden in op de toen zeer recente gebeurtenissen op de Krim en in Oekraïne, maar zongen ook over de lente en de vrede.

Als dirigent van JIP1 dirigeerde ik de volgende werken:
Anoj Pusej Dunojelio – V. Augustinas
Vorspruch – H. Eisler
Psalm 131: Heer, niet trots is mijn hart – Vic Nees
Stemmen – I. Ploeg (wereldpremiere)
Miserere Mei Deus – G. Allegri
Wie liegt die Stadt so wüst – R. Mauersberger