NSK – Europa Cantat

Repetitor / Assistent dirigent

Ik was bij dit project betrokken als assistent dirigent. 

Het Nederlands Studenten Kamerkoor (NSK) is een projectkoor bestaande uit ongeveer 36 deelnemers dat ieder najaar opnieuw wordt samengesteld uit de meest talentvolle amateurzangers uit de Nederlandse studentenwereld. In een intensieve repetitieperiode van een inzeepdag, drie weekenden en een week werken zij samen aan een ambitieus programma waarmee ze op tournee gaan door heel Nederland.

Het driejaarlijkse festival EUROPA CANTAT, het grootste korenfestival ter wereld en welbekend bij NSK-ers, zorgde voor non-stop koormuziek en groepjes zingende mensen op iedere straathoek. In de anderhalve week in Pécs, Hongarije zong het NSK 10 concerten en 2 flashmobs.