Post HBO Vrijeschool onderwijs

“De vraag is niet, wat de mens moet kunnen en weten teneinde zich in de bestaande sociale orde te kunnen voegen; maar wel, wat er in aanleg in de mens aanwezig is en in hem ontwikkeld kan worden. Dan wordt het mogelijk dat de opgroeiende generatie de maatschappij steeds nieuwe krachten toevoegt.” – Rudolf Steiner

De éénjarige post hbo-opleiding Voortgezet Vrijeschool Onderwijs (VVO) is een verdiepingsopleiding. Leerkrachten verstevigen hun basis van de vrijeschoolpedagogie en krijgen meer inzicht in de thema’s van het vrijeschoolonderwijs, zodat ze een rijke bagage verkrijgen voor het eigen vrijeschoolleraarschap. Centraal in de opleiding staan de algemene menskunde, ontwikkelingsfasen van de leerling, de antroposofische uitgangspunten en het leerplan van onderwijsfilosoof Rudolf Steiner verbonden met de moderne maatschappij en onderwijskunde.

Ik geef aan de deelnemers van de VVO masterclasses in muzikale improvisatie, creativiteit en fenomenologie.