Resonance Lab

Vocal Leader

Bij het Resonance Lab ben ik betrokken als vocaal leider. 

Het Resonance Lab is een collectief van professionele zangers, vocale leiders en koordirigenten die actief op zoek zijn naar een nieuwe rol voor vocale muziek in de samenleving. Het Resonance Lab is geïnitieerd door Merlijn Twaalfhoven en is een platform waarin wij ontwikkelen en (onder)zoeken, zowel muzikaal als organisatorisch:

  • Nieuwe plekken waar vocale muziek kan wortelen, groeien en bloeien
  • Nieuwe vormen van actieve samenwerking tussen profs, amateurs en publiek.
  • Inspirerende en levendige verbanden met urgente maatschappelijke thema’s.