Scheppend musiceren

Workshop leader - creative music making

“The arts, like ideas, can be seen as empty concepts on a shelf getting dusty. They only make sense when they come off the shelf, and you start to use these concepts in the market place, in a flesh and blood human context. And then that will generate the meaning. In this sense the arts are a form of life.” – Peter Renshaw

In deze workshop serie van zes weken leerden de studenten om te luisteren op een professionele manier, zowel introspectief (wat doet de muziek met mij) als analytisch (hoe kan ik de muziek begrijpen?). Nieuwe ideeën over de esthetiek en persoonlijke aspecten van de muziek werden gebruikt in nieuwe composities and muzikale oefeningen. De studenten deden kennis op over de theorie, recente geschiedenis en esthetiek van muziek, samen met een onderzoek naar de eigen creatieve impuls.