JIP&jij 2 – Eenzaamheid

Dirigent

JIP & jij
JIP & jij werkt vanuit het uitgangspunt dat de individuele kracht groter wordt als die gespiegeld wordt aan andere werelden en culturen. Het is een koor voor mensen van alle leeftijden, zonder audities en met een duidelijk maatschappelijk dienend profiel. Unieke samenwerkingen met minderheden in Utrecht verzekeren dit koor ook van een duidelijke artistieke en maatschappelijke boodschap. JIP & jij is een laagdrempelige en inclusieve manier om je als amateurzanger te verdiepen in – en verbinden met de samenleving als geheel. Iedereen mag meedoen, want zingen verbindt iedereen!

Bij ieder project gaat het koor een verbintenis aan met een doelgroep die buiten de koorleden zelf staat. De concerten zullen dan ook plaatsvinden in bijvoorbeeld gevangenissen, ziekenhuizen, bejaardentehuizen, AZC’s, etc. Daar wordt dan met de lokale mensen samengewerkt en wordt dialoog bevorderd. Zo gaat het project écht over verbinden van verschillende groepen, om elkaar te inspireren.

Zingen tegen eenzaamheid
In haar tweede project ging JIP&jij de strijd aan tegen de eenzaamheid. Eind november van dit jaar zochten de zangers en dirigenten Utrechters op die wel wat gezelschap konden gebruiken. Want in deze individualistische samenleving is eenzaamheid een groot probleem. Wist je dat zo’n 4 procent van de bevolking zich eenzaam voelt? En wist je dat dit het meest voorkomt onder ouderen, laagopgeleiden, niet-westerse allochtonen en niet-werkenden? Mensen die aangeven zich eenzaam te voelen, hebben vaker weinig contacten met vrienden en hebben vaker gezondheidsproblemen dan mensen die zich niet eenzaam voelen.

Met JIP&jij werkten we in twee maanden toe naar een swingend en hartverwarmend muzikaal programma, waarmee we mensen konden verblijden.

Concerten
19 november 2018 | Openbaar concert in Singelkerk, Utrecht
21 november 2018 | Concert in een TBS kliniek, Amersfoort
28 november 2018 | Concert en gesprek in samenwerking met ‘Utrecht in Dialoog’