The Dance of the Green Mosquito

Publiciteit:
De Groene Mug
IJmuider Courant
Haarlem Updates
Flikr fotoverslag
Haarlems Dagblad

Dit werk werd opgedragen aan de burgemeester van Haarlem, Bernt Schneiders.

Er gaan verhalen over een heks die Haarlemmers in een mug zou veranderen als ze niet naar haar luisterden, zodat ze tot in lengte der dagen om de toren van de St. Bavokerk moesten vliegen. Waarschijnlijker is dat de bijnaam ‘mug’ voor inwoners van Haarlem te maken heeft met het feit dat Haarlem vroeger omgeven was door veen en moeras en de stad was doorkruist met grachten en ‘De Beek’ onder de Grote Markt door. Heerlijk toeven voor muggen. Deze eeuw heeft ook Haarlem een opdracht in de bestrijding van de klimaat- en bodemproblematiek. We stoten teveel broeikasgassen uit en ook in de regio Haarlem is de biodiversiteit van de bodem in gevaar. De gemeente neemt hierin samen met de Haarlemse ‘muggen’ initiatief: in 2030 moet de stad klimaatneutraal zijn. In en rond Haarlem ontstaan steeds meer initiatieven om Haarlem groener, natuurlijker en gezonder te maken.

Deze compositie is een symfonische vertelling over de Haarlemse mug, die vanuit het drassige veenlandschap van de vroege middeleeuwen een lange reis maakt, langs de historische ontwikkelingen en eindigend in het Haarlem van 2030. Met deze ode aan de ‘mug’ en haar geschiedenis componeer ik ook over mijn liefde voor de stad Haarlem, waar ik ben opgegroeid, gecombineerd met mijn zorgen over de natuur en het klimaat en de wens en trots dat Haarlemmers hierin de goede stappen nemen.

Voor mijn compositie liet ik mij inspireren door het ‘Ricercare’ van Haarlemmer Hendrik Andriessen, ’Dancing on the Bones’ van zijn zoon Louis Andriessen, de ‘Danse Macabre’ van Camille Saint-Saëns en ‘Két kép’ van Béla Bartók.

Mijn compositie voor het Kennemer Jeugd Orkest past binnen mijn werk als componist, dirigent, workshopleider en docent, waarbij de verbinding tussen muziek en kunst en natuur en duurzaamheid centraal staat. Met mijn werk voor het KJO hoopte ik een kleine positieve bijdrage te leveren aan de ambitieuze initiatieven van Gemeente én particulieren op het gebied van duurzaamheid.